Home Nieuws Organisatie Ervaring Projecten Betrokken Horeca Relaties Fotoboek Contact
Stichting Gastvrij
p/a Berghotel
Utrechtseweg 225
3818 EG Amersfoort

Welkom bij Gastvrij Amersfoort


Maatschappelijk betrokken horeca
Stichting Gastvrij heeft haar basis in de horeca van Amersfoort en levert een bijdrage aan het positief etaleren van de horeca; een bedrijfstak die haar netwerk heeft in alle lagen van de bevolking. Horeca die door haar "huiskamers van de samenleving" regelmatig open te stellen, naast een economische bijdrage, op een smaakmakende manier ook een sociaal-maatschappelijke bijdrage levert aan de stad. De horeca stapt als het ware haar eigen voordeur uit en steekt de handen uit de mouwen voor anderen. Ze neemt haar maatschappelijke rol serieus. Zich inzetten voor de samenleving waarin zij zelf als bedrijf actief is, hoort bij de branche. 

De in dit netwerk participerende horeca is trots op het feit dat zij in samenwerking met andere bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen resultaat bereikt op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) in Amersfoort. Zie voor voorbeelden: de projecten en de ervaringen van betrokkenen. Gastvrij heeft hierin de rol van katalysator. Gastvrij initieert, stimuleert en ondersteunt bij de realisatie van de projecten, daar waar nodig. In de afgelopen drie jaar zijn meer dan 100 projecten gerealiseerd en tegen de 4000 mensen blij gemaakt. 

Gastvrijheid is zichtbaar in de activiteiten door:
• echtheid en innerlijke motivatie tijdens de inzet
• passie en betrokkenheid - werken met plezier en vanuit het hart
• ontmoeting en verbinding - samenwerken met verschillende disciplines

Gastvrijheid, ontmoeten en verbinden zijn en blijven belangrijke schakels in het sociale netwerk van Amersfoort. De horeca draagt daar graag haar steentje aan bij.
Gastvrij gaat optimistisch 2010 in. Doelstelling voor dit jaar is de organisatie meer in te bedden binnen de KHN, afdeling Amersfoort. Samen te zoeken naar die activiteiten waar de horeca en de stad baat bij hebben en zich daarop te richten, wat jaarlijks andere projecten zal opleveren. 

Bewust wordt de samenwerking opgezocht met diverse partners van buiten de horeca. Eind 2010 wordt bekeken of dit ook daadwerkelijk is gelukt en of 25 horecaondernemers van zich hebben laten horen en zien door maatschappelijke projecten te realiseren op verzoek van inwoners en/of organisaties in onze stad. De inzet van mensen, munten en middelen is hierbij onmisbaar.

Gastvrij Amersfoort
• stimuleert het betrokken ondernemen door horeca en haar relaties;
• ontwikkelt kleinschalige activiteiten om lokale betrokkenheid te stimuleren;
• nodigt actief diverse doelgroepen uit tot deelname aan de activiteiten;
• neemt wensen van betrokkenen als uitgangspunt;
• stimuleert jongeren tot deelname, maatschappelijke stages (MaS), jong geleerd is…

Gastvrij is een ondernemersnetwerk waarvan u graag deel uitmaakt!
 Webdesign Amersfoort