Home Nieuws Organisatie Ervaring Projecten Betrokken Horeca Relaties Fotoboek Contact
Voorwoord
Missie
Werkwijze
Ambassadeurs
Raad van Toezicht

Stichting Gastvrij
p/a Berghotel
Utrechtseweg 225
3818 EG Amersfoort

Voorwoord


Voorwoord door prof dr Lucas C.P.M. Meijs

Stichting Gastvrij, maatschappelijk betrokken horeca wordt precies op het juiste moment opgericht. 

Het is ongeveer 10 tot 15 jaar geleden dat maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen in ons land van de grond begon te komen. Niet alleen bij grote multinationals maar juist ook in het midden- en kleinbedrijf zoals bij veel horecaondernemingen. Zo werd in 1992, precies 15 jaar terug, het eerste Amsterdam Diner georganiseerd als fondsenwerver voor Stop Aids Now. 
Andere voorbeelden zijn horecaondernemers die verwendagen organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking of mensen die iets speciaals presteren, zoals vrijwilligers. En er zijn vanzelfsprekend veel horecaondernemers betrokken bij het revitaliseren van de buurt en wijk waar hun bedrijf gevestigd is!

Deze voorbeelden laten zien dat in maatschappelijk betrokken ondernemen verschillende motieven (kunnen) samenvallen. 

Allereerst gaat het natuurlijk om een positieve bijdrage leveren aan de (lokale) samenleving. Persoonlijk lijkt mij dat een onderdeel van de missie van bijna iedere horecagelegenheid want de gasten moeten ten slotte vrolijk, fluitend naar huis. 
Ten tweede gaat het om het positief laden van de eigen reputatie en naamsbekendheid. Met een goede reputatie krijg je goodwill en ‘gunnen’ de mensen uit het dorp je hun klandizie! Ten derde, zeker voor horeca geldt dat je steeds meer actief betrokken moet zijn bij het maken van een omgeving die jouw eigen concurrentievermogen versterkt (de ‘competitive context’ van Michael Porter). 

Concreet, als de gemeente als enige partij verantwoordelijk is voor het feit dat het schoon en veilig is in het uitgaansgebied zal dat niet lukken. De horeca is een bedrijfstak waarbij een schoon én veilig uitgaansgebied cruciaal is en zelfs noodzakelijk om succesvol te kunnen ondernemen. Echte ondernemers ondersteunen hierin de gemeente en de gemeente hen door samen creatieve oplossingen te bedenken en bijvoorbeeld te investeren in straatfestivals of misschien zelfs wel in dak- en thuislozenopvang. Een voorbeeld uit de Amerikaanse praktijk dat hopelijk niet echt noodzakelijk zal zijn in ons land.

Stichting Gastvrij, maatschappelijk betrokken horeca wil ervoor zorgen dat de vele reeds bestaande initiatieven uitgedragen worden zodat die kunnen worden ‘gekopieerd’. 
Verder zal Gastvrij, de initiatiefnemers kennende, veel nieuwe initiatieven nemen. De tijd is er rijp voor! Koninklijke Horeca Nederland kan daarmee een van de eerste brancheorganisaties zijn die maatschappelijke betrokkenheid echt breed oppakt.

Als laatste wil ik toch even misbruikmaken van het feit dat ik een aanbevelingsbrief mag schrijven. Nederland Vrijwilligersland heeft behoefte aan nieuwe vindplaatsen voor vrijwilligers; een gelegenheid waar een actieve burger met een idee naar toe kan gaan om andere burgers te werven om mee te doen. Naar mijn mening kunnen horecagelegenheden hierin een goede rol spelen. 

Ik daag Stichting Gastvrij uit hiermee aan de slag te gaan. Ik ben zeker bereid om daaraan mee te doen

Ik wens Stichting Gastvrij en Koninklijke Horeca Nederland veel succes!

Prof dr Lucas C. P.M. Meijs
Bijzonder hoogleraar Vrijwilligerswerk, Civil Society en Ondernemingen
RSM Erasmus University, RotterdamWebdesign Amersfoort