Home Nieuws Organisatie Ervaring Projecten Betrokken Horeca Relaties Fotoboek Contact
Voorwoord
Missie
Werkwijze
Ambassadeurs
Raad van Toezicht

Stichting Gastvrij
p/a Berghotel
Utrechtseweg 225
3818 EG Amersfoort

Raad van Toezicht


Stichting Gastvrij kent een Raad van Toezicht (RvT) die bestaat uit negen 9 leden. De samenstelling: twee vertegenwoordigers vanuit de horeca, horecaonderwijs, maatschappelijke organisatie, financiële wereld, leverancier, KHN, duurzaamheid/groen, en bedrijfsleven. 

De RvT heeft als belangrijkste taak het op afstand - maar wel betrokken - toezichthouden op een adequate uitvoering van de stichtingsdoelstelling.
De RvT komt minimaal een keer per vier maanden bij elkaar en om de voortgang van de Stichting in overleg met de projectmanager van de Stichting te monitoren en waar nodig bij te sturen.
De RvT is eindverantwoordelijk voor de financiën van de Stichting waaronder het budget voor de financiering van de salaris- en kantoorkosten.

**************************************************************
Freek Abma

Walrick Halewijn

Hermien Hendrikx

Patrick Lauwers

Emil Scheerder

Harold Warmelink

**************************************************************

Freek Abma 
HR Consultancy


Al vele jaren beweeg ik mij temidden van talloze activiteiten op het terrein van betrokken ondernemen. Eerst binnen de maatschappelijke organisaties als vrijwilliger, later meer gericht op het terrein van betrokken en duurzaam ondernemen als bestuurslid, voorzitter en adviseur.

Daarbij geïnspireerd door de Fortis Foundation in Nederland, als pionier op dit gebied. Daar leerde ik de waarde herkennen van de mogelijkheden die mensen krijgen tot verruiming van hun blikveld en ervaring als ze een bijdrage leveren aan maatschappelijke activiteiten. Het vormt je en geeft je rijkdom.

Betrokken ondernemen kan een springplank zijn voor duurzaam ondernemen, waarbij bedrijven in hun bedrijfsvoering een balans aanbrengen tussen people-planet-profit. Een uitdaging voor de lange termijn die mij aanspreekt.

Vandaar dat ik graag mijn bijdrage lever om van de Stichting Gastvrij een landelijk succes te maken. De eerste bedrijfstak die zich hiervoor inzet en zeker niet de minste.
Samen met andere bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken om de kwetsbare medemens ontspanning en hoop te geven met maatschappelijke projecten.
Als dat groeit in de diverse plaatsen waar de Stichting Gastvrij activiteiten kan initiëren, is dat een enorme winst voor de civil society in de lokale samenleving.

Met passie en betrokkenheid oog hebben voor de ander. Ik steun de horeca graag bij dit inspirerende doel.

terug naar boven

***************************************************************


Walrick Halewijn
1957 Amersfoort
HorecaondernemerStichting Gastvrij is voor mij de noodzakelijke as waar voor horecaondernemers winst te behalen valt. Ik ben daar nuchter in. Door mij in te zetten voor een doelgroep die wel een steuntje in de rug kan hebben, samen met een partner uit het bedrijfsleven of instellingswezen én enkele van mijn eigen medewerkers is de inspanning voor mijn bedrijf niet te hoog. De gezamenlijke inspanning om blije gezichten te maken door gastvrijheid aan te bieden en deze via aangeboden paden naar de buitenwereld kundig te maken levert reclame, free publicity en vrienden voor alle partijen op.

Ik ben partner voor drie jaar geworden omdat ik van mening ben dat de Stichting Gastvrij juist die aanzet kan geven die de solitaire horecaondernemer nodig heeft om buiten de eigen muren te treden. Het is belangrijk dat de buitenwereld (klanten en relaties) kan zien wat voor betrokkenheid het bedrijf reeds toont of wil gaan tonen. De spin-off is geweldig. Bang dat daardoor de vraag naar sponsorschap toeneemt ben ik niet. Ik maak namelijk zelf een keus voor welk project ik ga en wat ik daaruit voor resultaat wil behalen.

Waarom ik toezichthouder wil zijn… Ik heb graag touwtjes in handen om zo te mogen sturen aan de dingen die ik leuk vind. Deze jonge stichting zit vol met leuke projecten! Juist in de beginfase kan er veel op het pad komen dat afwijkt van de doelstelling van de stichting. Het is juist nu noodzakelijk dat we met elkaar de schouders eronder zetten en het fundament stevig neerzetten. En daar zit ongelofelijk veel lol in…

terug naar boven
***************************************************************
Hermien Hendrikx


Hermien Hendrikx, 
ROC ASA Amersfoort
groepsdirectie, voorzitter
Onderwijs krijgt meer en meer oog voor vorming van jongeren; vorming, die verdergaat dan alleen het leren van vakvaardigheden en kennis. Thema’s als leren en burgerschap in het middelbaar beroepsonderwijs bijvoorbeeld kunnen op steeds meer aandacht rekenen.
Onlangs is door het kabinet het voorstel gedaan verplichte stages in het voortgezet onderwijs op te nemen. Eigenlijk met hetzelfde achterliggende idee: jongeren moeten ook een goede en medeverantwoordelijke burger worden.

Dat lijkt allemaal mooi, maar dat is verre van eenvoudig. Toch lijkt het zeker de moeite waard te bezien, of het onderwijs een concrete bijdrage kan leveren aan de realisatie van doelstellingen van Stichting Gastvrij. Is er iets mooiers denkbaar dan jongeren – doorgaans zelf frequente horecagebruikers – alom te betrekken bij de zorg om kwetsbare medemensen?

In de pioniersfase van deze Stichting, betekent een en ander ook actief mede richting aangeven. Dat vind ik prachtig. Pas als een en ander ook daadwerkelijk staat, is het tijd – en noodzakelijk – op afstand mee te kijken in de rol van Toezichthouder. Ook dat zal ik graag doen. 


Patrick Lauwers
***************************************************************

Emil Scheerder


Emil Scheerder
directeur Drankengroothandel ScheerderDrankengroothandel Scheerder bestaat inmiddels ruim 75 jaar en is uitgegroeid van Amersfoortse limonadefabrikant tot een regionale drankengroothandel. Scheerder is al jaren doende met maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan projecten die Scheerder heeft (mede)geïnitieerd; De Onthaasting Amersfoort, De Ontmoeting Ermelo, St. ZIDS (Zorg in de Samenleving), Chr. Jongerencafé Seven, St. Jeugdhonk Nieuwland en het nieuwste project nieuw Horecaonderwijs voor het mbo. Een tweede nieuw project heeft alles te maken met de promotie en verkoop van water- en energiebesparende producten aan de horeca.

"Luisterend naar Marie-Louise Hehenkamp en Harold Warmelink als aanjagers van St. Gastvrij werd ik opnieuw enthousiast om mee te doen".

Hopelijk zullen de komende Gastvrijprojecten anderen inspireren tot meedoen. Ik wens ons een "Maatschappelijke verantwoorde olievlek toe".

terug naar boven

***************************************************************

Harold Warmelink
Harold Warmelink
Regardz Meeting Center La Vie Utrecht
General Manager

Voorzitter RvT

 

 
Horeca als betrokken gastheer van de samenleving
Als initiatiefnemer van Stichting Gastvrij ben ik heel erg blij met de horeca als gastvrije betrokken ondernemers.
Hier gaat het dus niet om geld maar om simpelweg samen de handen uit de mouwen te steken voor een ander die het minder heeft. Op die manier laten we concreet zien dat we de betrokken huiskamer van de maatschappij zijn en een betrokken gastheer voor de samenleving.

Maatschappelijk betrokken ondernemen. Ik verdiepte me meer in het onderwerp en sprak met Marie-Louise Hehenkamp die zich in Amersfoort sterk maakt voor betrokken ondernemen. We gingen samen om tafel zitten en al snel bleek dat we op dezelfde lijn zaten. We zagen een fantastische kans om maatschappelijk betrokken ondernemen breed op te zetten in de horeca. Stichting Gastvrij, Maatschappelijk Betrokken Horeca was geboren.

Maatschappelijk betrokken ondernemen is zeker geen ondergeschoven kindje in de horeca. Meer dan 50% van de horecaondernemers is actief met betrokken ondernemerschap. Ze doen het, maar je hoort er niets van. Het is echter goed om de aandacht erop te vestigen.
De insteek is op de eerste plaats om het sociale netwerk op lokaal niveau te verstevigen en een positieve bijdrage te leveren aan en ten gunste van de samenleving. Dit komt ten goede aan de stadsbewoners. En als de sociale structuur goed is, gaat het economisch ook beter in een stad. Door het positief laden van de reputatie kweekt een ondernemer goodwill en gunning. Je staat midden in de maatschappij en versterkt je kansen op zakelijk gebied.
 
Wellicht denken ondernemers dat betrokken ondernemen (te) veel geld en tijd kost. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Organiseer activiteiten op een dag dat je het toch al rustig hebt of op de dag dat je normaal gesproken gesloten bent. Ik heb zelf ervaren dat als je medewerkers zich vrijwillig inzetten voor een activiteit, het ook werkt als een teambuildingsdag. Het versterkt de kwaliteit van de dienstverlening omdat iedereen zich met elkaar inzet voor de 'special' guests' en dit levert een bijzondere ervaring op. Voorwaarde is wel dat je medewerkers maatschappelijk betrokken ondernemen dragen.

Laten we als horecaondernemers samen veel prachtige herinneringen creëren en laten zien waar we als branche toe in staat zijn!

Wilt u ook een mooie herinnering creëren? Neem dan contact op Marie Louise Hehenkamp, manager van Stichting Gastvrij

terug naar boven

***************************************************************

 


 

 

 

 

 

 

 Webdesign Amersfoort