Home Nieuws Organisatie Ervaring Projecten Betrokken Horeca Relaties Fotoboek Contact
Voorwoord
Missie
Werkwijze
Ambassadeurs
Raad van Toezicht

Stichting Gastvrij
p/a Berghotel
Utrechtseweg 225
3818 EG Amersfoort

Werkwijze


Betrokken Ondernemen vanuit de Horeca

Stichting Gastvrij gaat graag met u in gesprek om te horen waar uw belangstelling en betrokkenheid ligt op het gebied van Betrokken Ondernemen. Aan de hand van de zo verkregen informatie zal zij u in een vervolggesprek, een projectaanbod doen dat voldoet aan de door u gestelde verwachtingen of er in ieder geval dicht bij in de buurt komt.

Het aanbod is altijd een vraag afkomstig uit het maatschappelijke veld. Een project is succesvol als het gedragen wordt door alle betrokkenen. Gastvrij blijft als intermediair bij het totale project betrokken tot en met de evaluatie. De mate van ondersteuning wordt per project vastgesteld. Bij uw vraag is zeker een passend aanbod te vinden.

 

Stichting Gastvrij werkt op een professionele, klant- en resultaatgerichte manier zonder winstoogmerk, maar wel kostendekkend.  Uw bijdrage door betrokken ondernemen levert mogelijkheden op tot het behalen van maatschappelijke projectresultaten die anders (niet) of veel moeilijker te realiseren zijn. Uw inzet is waardevol en wordt gewaardeerd.

 

Voorwaarden voor succes

Stichting Gastvrij is aantoonbaar succesvol en heeft haar doelstellingen bereikt als voldaan is aan de volgende voorwaarden:


a. Maatschappelijke projecten 
b. Deelnemers

c. Omgeving

d. Organisatie

e. Marketingtechnische criteria

f.  Implementatie

g. Financiën 

Omschrijving bovengenoemde punten 

a. Maatschappelijke projecten
Het initiëren en faciliteren - in en vanuit de horeca - van maatschappelijke projecten met inzet van de 5 M's. Mensen, Middelen, Munten, Media en Massa.
De projecten zijn divers van aard:

 • bereiken verschillende doelgroepen, hebben diverse onderwerpen;
 • zijn verschillend van grootte qua aantal deelnemers en werknemersvrijwilligers;
 • er wordt samengewerkt met verschillende relaties;
 • worden gerealiseerd vanuit verschillende horecagelegenheden;
 • zijn onderdeel van het beleid van betreffende organisatie;
 • afrondbaar en met een concreet eindresultaat;
 • kunnen extra ondersteuning vanuit ondernemerschap gebruiken;
 • hebben zo mogelijk een duurzaam effect, leveren plezier en voldoening op;
 • zijn goed communiceerbaar en voldoen aan de kernwaarden;
 • zijn kopieerbaar voor andere plaatsen;
 • dekken de eigen kosten; zijn en blijven eigendom van betrokkenen.


b. Deelnemers

De deelnemers aan de projecten zijn:

 • afkomstig uit de horecabranche, relaties, de non-profitsector, overheid en/of onderwijs;
 • samengesteld uit de verschillende doelgroepen in een evenwichtige verhouding;
 • hebben voldoende kennis van zaken of hebben deze ingehuurd;
 • werken vanuit vaste afspraken;
 • werken vanuit betrokkenheid en passie;
 • willen kennismaken met nieuwe netwerken.


c. Omgeving

De omgeving waarin het project plaatsvindt voldoet aan:

 • recreatieve sfeer waarin de horeca gewend is te werken;
 • geeft de betrokkenen een gastvrij gevoel, verwend te worden;
 • is schoon en geeft een veilig en warm gevoel;
 • nodigt uit tot het leggen van contacten;
 • is verzorgd en voorziet de gast in wat er nodig is (en wat extra);
 • is afgestemd op en afhankelijk van de eisen/wensen van de doelgroep.


d. Organisatie

De projectorganisatie van Stichting Gastvrij gaat uit van:

 • afspraak is afspraak;
 • van vastgestelde kaders waar binnen het werken vrij wordt gelaten;
 • professionaliteit, inzet en verantwoordelijkheidsgevoel van betrokkenen;
 • grote mate van zelfstandigheid;
 • flexibiliteit en creativiteit, klant is koning;
 • heldere bedrijfsvoering van initiatie tot en met de realisatie.


e. Marketingtechnische criteria

Stichting Gastvrij werkt aan (naamsbekendheid, projectreferenties, imagoverbetering, etc.):

 • naamsbekendheid door gebruik te maken van media van betrokkenen (netwerk benutten);
 • inspirerende weergave op de sites van betrokkenen;
 • media/pers aandacht per project, denk aan politiek en relaties betrekken;
 • positieve mond tot mond reclame van deelnemers;
 • estafette beleid van communicatie, doorgeven van informatie aan elkaar;
 • saamhorigheid en trots bewerkstelligen;
 • benutten van ambassadeursnetwerken.


f. Implementatie

Stichting Gastvrij streeft naar verduurzaming door implementatie van betrokken ondernemen in de bedrijfsvoering door MO:

 • als een product in de markt te zetten;
 • targets per jaar, per bedrijf vast te stellen;
 • medewerkers te informeren en enthousiasmeren en vooral te laten participeren;
 • competitie element in te brengen;
 • intern te communiceren;
 • aanbieden van trainingen;
 • onderwijs, jongeren erbij te betrekken (train de trainer);
 • verbindingen te leggen tussen de diverse vormen van onderwijs en uitvoering MO;
 • faciliteren vanaf de initiatie tot en met de evaluatiefase;
 • het aangaan van duurzame relaties met maatschappelijke organisaties.


g. Financiën
(kosten en opbrengsten, investeringen, gekoppeld aan interne organisatie)

Stichting Gastvrij is een organisatie die niet werkt vanuit een winstoogmerk maar wel kostendekkend functioneert door te werken met kosten & opbrengsten per project. Inkomsten van het organisatiebureau zullen voortkomen uit:

 • bedrijfsleven, Maatschappelijke Organisaties, Onderwijs en Overheden (betaling diensten);
 • fondsen en subsidies;
 • sponsoring.

 Webdesign Amersfoort